Presskontakterna är ytterligare en kommunikationsbyrå som har drabbats av corona-pandemin.

Framför allt är det byråns event-affärs som har påverkats. Under det senaste räkenskapsåret (brutet i juli), minskade omsättningen med 15 procent till 15 miljoner kronor. Uppskattningsvis minskade byråintäkten med 16 procent till runt 12 miljoner kronor. Dock ökade rörelseresultatet från 170 000 till 718 000 kronor. Då minskade personalkostnaden med 13 procent till 6,8 miljoner kronor. Under perioder har byrån haft 40 procent av personalstyrkan korttidspermitterad.
Antalet snittanställda minskade med en till 12.