Pr-byrån hade ett lyckosamt år 2010. Omsättningen ökade med 44 procent till 19,8 miljoner kronor.
Rörelseresultatet nästan tredubblades från 1,6 till 4,2 miljoner kronor.
Kostnaderna ökade marginellt förutom personalkostnaden som ökade med 31 procent till 9,4 miljoner kronor. Då ökade personalstyrkan från 11 till 14 medarbetare.
Ägarna hämtade hem 3 miljoner kronor av vinstmedlen. Det innebär att de två största ägarna Stefan Hyttfors och Fredrik Jerresand före skatt får ut närmare 1,3 miljoner kronor vardera.