Omsättningen ökade med 2,1 procent till drygt 11 miljoner kronor. Rörelseresultatet däremot mer än fördubblades från 814 000 till 1,9 miljoner kronor, något som gav en rörelsemarginal på drygt 17 procent. Förklaringen till den stärkta marginalen ligger främst i bantade externa kostnader.
Personalstyrkan minskade med en medarbetare till 11 personer, något som troligen bidrog till att minska personalkostnaden från 3,2 till 2,9 miljoner kronor. Vd och styrelsen ökade dock sina kostnader från 1,62 till 1,67 miljoner kronor.
Ägarna tar ut i stort sett allt av bolagen disponibla vinstmedel, 1,95 miljoner kronor.
 
Newsroom ligger i Göteborg och jobbar med kunder som Bilia, Bytbil, Motorbranschens riksförbund, Trafikverket och Sveriges Bilskrotares riksförbund.