Pr-byrån Lennox slog rekord under corona-året 2020.

Lennox, som grundades av Elin Ahldén och Robert Svensson (bild) ökade under 2020 omsättningen med 37 procent till 10,6 miljoner kronor. Byråintäkten landade på 10,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 206 procent till 2,2 miljoner. Rörelsemarginalen, räknat på omsättningen, ökade med 11 procentenheter 21 procent.
Lennox delade ut 40 procent av rörelseresultatet före vinstdelning, vilket innebär att byråns åtta medarbetare (5,6 snittanställda) delade på 1,5 miljoner i extra löneutbetalningar och pensionsavsättningar, drygt 260 000 kronor per snittanställd.

Antalet snittanställda ökade från 5 till 5,6 tjänster.

Omsättningen per snittanställd ökade med 22 procent till 1,89 miljoner kronor.

Byrån förklarar uppgången med en ökade efterfrågan på i huvudsak ”förändringsarbeten, kriskommunikation, positioneringsuppdrag och tidsbegränsade uppdrag för att stärka kunders egna kommunikationsteam”, medan ”efterfrågan på kampanjer, innehållsproduktion och medierelationer ligger på ungefär samma nivå som tidigare”.

Byrån använde inga corona-stödåtgärder.