Regeringen lägger 11 miljoner kronor på att förbättra matchningen av arbetslösa mot säsongsjobb inom de gröna näringarna.

Bakgrunden är att det saknas arbetare inom skogs och lantbruk när inte säsongsarbetare får komma in i landet på grund av coronapandemin.  Pengarna ska gå till att stärka ett befintligt uppdrag hos Tillväxtverket som samarbetar om saken med Lantbrukarnas riksförbund (representerar de gröna näringarna) och Arbetsförmedlingen.

”Takten i matchningen av arbetssökande till de gröna näringarna ska höjas”, heter det i regeringens pressinfo.