Statens medieråd i samarbete med Nordicom, vill öppna diskussionen om dold reklam riktad mot barn bortom branschen genom en ny bok som diskuterar ämnet utifrån olika perspektiv. I den nya antologin ”Marknadsmässig Kurragömmalek? Barn, unga och dold” reklam diskuterar elva artikelförfattare sin syn på ämnet dold reklam riktad mot barn utifrån forskarens, journalistens, branschens och

Vill du läsa mer?

Mejla oss: prenumerera@dagensopinion.se

Vill du prenumerera?

Fyll i din namn och e-post här nedan

Är du redan en prenumerant?

Fyll i formuläret nedan