Därför har byrån anställ en byråchef som ska leda det dagliga arbetet. Det är Markus Lindblad som är byråchef. Han kommer närmast från Swedbank, men har tidigare jobbat på Trimedia och Citygate.
Christina Saliba säger själv att hon ”vill jobba mer med kunduppdragen” och det ”kreativa”.
– Jag fortsätter vara vd och ska jobba med att utveckla affärerna och erbjudandet. Markus blir ansvarig för organisationen. Det ligger inget bakom, utan jag har velat ha det så här, säger Christina Saliba.