Omsättningen ökade med 4,0 procent till 42,7 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 3,4 procent till 22,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 27 procent till 1,9 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal på 8,5(12) procent.

Prat PR delade ut 1,1 miljoner till medarbetarna medan ägarna fick 1,65 miljoner kronor.

Antalet anställda ökade med en till 21 snittmedarbetare. Personalkostnaden ökade med 8,1 procent till 16,5 miljoner kronor.