Det är Tomas Mörtsell, som börjar på The Labyrinth.

Han har de senaste haft rollen som kommunstyrelsens ordförande i Storuman, men även varit  vice ordförande i beredningen för regional utveckling och i primärkommunala beredningen i region Västerbotten. Tomas Mörtsell har också haft roller som styrelseordförande för Norra Skog och vice ordförande för LRF Skogsägarna.

”Med Tomas ökar vår förmåga att kunna hjälpa våra kunder, inte minst inom basindustrin och inom kommuner och regioner i norra Sverige”, kommenterar Joakim Kellner, managing partner på The Labyrinth.