Det är Vänsterpartiets förra kommunikationschef Jenny Lindahl som går in som director på Kreab. Hon sa upp sig från sin tjänst i november 2023. Nu äntrar hon landets största pr-byrå Kreab.

–  Det finns många skäl till att jag slutade på Vänsterpartiet, säger Jenny Lindahl.

Var något skäl viktigare än de andra?
– Ett skäl var ju att jag insåg att partiet skulle få en försämrad ekonomi eftersom vi tappade mandat och det kommer att behöva göras nedskärningar. Då tänkte jag att det var ett bra tillfälle om jag ändå hade tänkt söka mig vidare. Då skulle det bli lite lättare för dem som genomför personalminskningarna.

Hur gick det till när du fick jobb på Kreab?
– Jag blev kontaktad av dem. Efter några samtal tyckte jag att det stämde väl med vad jag skulle vilja göra, både vad gäller hur Kreab arbetar och vilka kunder och slags uppdrag de jobbar med, säger Jenny Lindahl, och utvecklar:

– Jag hoppas jag ska få möjlighet att förverkliga hela min potential på Kreab.

 Vad ska du åstadkomma?
– Det är lite svårt att svara på, jag har inte börjat än. Jag har en ganska bred erfarenhet av strategisk planering och implementering, krishantering, kommunikation, konflikthantering, förändringsledning, politisk analys och strategisk planering. Det är svårt att få möjlighet att få användning för allt det på en arbetsplats, men som konsult har man den bästa möjligheten.  Med de stora kunder som Kreab har hoppas jag att komma till min rätt.

Vad kan du ta med dig från din tid på Vänsterpartiet?
– Strategisk planering, tror jag. Konflikt- och krishantering kunde jag innan, men jag har byggt på de kunskaperna och fått tillämpa en del teorier. Jag har också jobbat mycket med utveckling av ledarskap den sista tiden i Vänsterpartiet. Det hoppas jag också kunna ta med mig.

Vad får du för lön?
– Jag vet inte om jag ska säga det. Så jag säger ingenting om det nu.