Det var vid flera tillfällen under debattens gång igår som Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt närmast framstod som arg när han talade. I de sociala medierna tog också många tillfället i akt att både förlöjliga och kritisera partiledaren för sin debattstil.
 
Men på Vänsterpartiet menar man att hans "ilska" på ett sätt uttryckte allvaret i situationen.
– Jag tror det avspeglade ett väldigt genuint engagemang för de här frågorna, och även en ambition att vara tydlig och visa att det här är allvarliga frågor, vi befinner oss i ett allvarligt läge just nu och behöver göra de satsningar som Jonas var inne på, säger partiets informationschef Ted Bergdahl.
 
Och trots skämten om den arge partiledaren är han ändå nöjd över Jonas Sjöstedts insats.
– Jag tyckte att debatten gick bra, Jonas fick fram de politiska budskap som är viktiga för oss just nu, det gäller inte minst jobben och välfärden. Vi fick en ganska stark position i debatten och lyckades visa på en tydlighet i vår politik, säger Ted Bergdahl.
 
Några frågor ni tyckte som saknades?
– Ja, så är det väl alltid. Men vi är väldigt ödmjuka inför de ämnesval som SVT gör. Vi tror att de utifrån sin journalistiska kompetens gör ett bra urval. De viktigaste frågorna kom upp, det var bland annat frågan om vilken ekonomisk politik vi ska ha, vilken sysselsättningspolitik, hur vi ser på välfärden och sådana saker. Det var bra, viktiga och angelägna områden.
 
Hur förberede ni er?
– Vi gjorde nog som de andra partierna gör, gissar jag. Vi funderade på vilka ämnen som kan komma och vad som vi tycker är viktigt att lufta när det gäller politiken.