Vänsterpartiets riksdagsgrupp har valt Samuel Gonzalez Westling till ny gruppledare. Han valdes i år in i riksdagen för Gävleborg. Han ersätter Maj Karlsson, som valde att inte ställa upp för omval. Vänsterpartiets riksdagsgrupp valde Vasiliki Tsouplaki till vice gruppledare.

Centerpartiets riksdagsgrupp har i sin tur valt Daniel Bäckström till ny gruppledare efter Anders W Jonsson, som varit gruppledare sedan 2011, då Annie Lööf valdes till partiledare.
Ulrika Heie valdes om till första vice gruppledare medan riksdagsdebutanten Elisabeth Thand Ringqvist valdes till andra vice gruppledare.