Den förra SD-ledamoten Kent Ekeroth vann ett upphovsrättsmål i Högsta domstolen över SVT. Nu vill intresseorganisationen Utgivarna att lagen ses över.

Högsta domstolen fann att Kent Ekeroth utsatts för upphovsrättsintrång, av SVT. Detta efter att SVT visat Kent Ekeroth oredigerade filmning av den så kallade järnrörsskandalen.

Domen är ”djupt problematisk”, skriver Utgivarna i ett utskick.

Utgivarna vill se en lagändring och skriver: ”Det är fundamentalt att svensk tryck- och yttrandefrihet säkerställer att exempelvis en förtroendevald politiker inte kan kräva betalt för att grundlagsskyddade medier blottlägger dennes falsarier i film”.

Och vidare:

”Att medier ska be en granskad makthavare om tillstånd för att publicera faller på sin orimlighet.  Svenska medier betalar varje dag för upphovsrätt, och vi äger också själva upphovsrätter. Det här handlar om något annat – rätten att få redovisa verkligheten så som den ser ut, utan att den som försöker skriva om historien ska kunna få betalt för bevismaterialet”.

Utgivarna försöker få tryck i frågan genom ett debattinlägg i Expressen.