Omsättningen föll med 11 procent till 11,9 miljoner kronor, jämfört med föregående år. Dock är det 7,6 procent högre än året dessförinnan. Under det senaste räkenskapsåret föll byråintäkten med 14 procent till 10,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 39 procent till 1,3 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 13 (18) procent. Antalet snittanställda ökade från åtta till fyra.
Ägarna tog ut 1,2 miljoner kronor av vinstmedlen.