Unionens ordförande Martin Linder säger sig på SvD Debatt vara övertygad om att parterna ska komma överens om nya LAS-regler utan regeringens inblandning.

”Vi är fullständigt övertygade om att arbetsmarknadens parter själva kan hitta den bästa lösningen för anställningstryggheten”.

Martin Linder berättar att förhandlingar mellan LO och PTK och Svenskt Näringsliv har inletts, och ska återupptas i augusti.

”I december 2019 gjorde parterna en gemensam avsiktsförklaring som slår fast att detta är rätt väg framåt”, skriver Martin Linder i ett inlägg på SvD Debatt.

Och regeringens utredning om LAS, som ska presenteras senare i dag, behövs inte.

”I avsiktsförklaringen som förhandlingarna ska baseras på framgår att den otrygga anställningsformen ’allmän visstid’ ska ersättas, att kompetensutveckling under anställning ska stärkas samt att en bättre och tryggare a-kassa som parterna ansvarar för ska utredas. Vidare framgår att arbetsgivare ska få större flexibilitet vid uppsägningar, som ändå fortsatt ska ske sakligt och rättssäkert. Dessa punkter, inte statens utredning, kommer att ligga till grund för förhandlingarna”, skriver Martin Linder.