Värmland har landet mest stressade tjänsemän. Medan stressen ökar mest i Blekinge, Västerbotten och Dalarnas län. Det visar Unionens ”Stressindex”, levererat av undersökningsföretaget Novus.

Unionens stressmätning bygger på svar från 2 483 privatanställda tjänstemän som Novus har enkätat 13 december 2018 – 15 januari 2019.

Sju av tio tjänstemän svarar att de ”ofta eller ibland är stressade på arbetet”. Vid fjolårets mätning låg siffran på sex av tio.

Mest stressade är tjänstemännen i Värmlands län, där 77 procent ofta eller ibland är stressade på arbetet. I Skåne och Stockholm med stora städer, ligger stressen på 70 procent.

Under 2018 ökade stressen mest i Blekinge, Västerbotten och Dalarnas län. Endast i Uppsala och Halland minskade stressen.

Unionens stressindex 2018
1. Värmlands län 77 % (67 %)
2. Gävleborgs län 76 % (64 %)
3. Västmanlands län 75 % (61 %)
4. Kronobergs län 75 % (60 %)
5. Blekinge län 74 % (56 %)
6. Jönköpings län 73 % (60 %)
7. Västra Götaland 72 % (61 %)
8. Gotlands län 72 % (60 %)
9. Östergötlands län 72 % (63 %)
10. Västerbottens län 72 % (56 %)
11. Uppsala län 72 % (74 %
12. Jämtlands län 71 % (56 %)
13. Skåne län 70 % (59 %)
14. Dalarnas län 70 % (54 %)
15. Stockholms län 70 % (60 %)
16. Västernorrlands län 69 % (58 %)
17. Kalmar län 68 % (63 %)
18. Hallands län 68 % (71 %)
19. Södermanlands län 67 % (64 %)
20. Örebro län 66 % (57 %)
21. Norrbottens län 61 % (50 %)

 

 

 

här ökar stressen mest
1 Blekinge län 74 % (56) + 18 %
2 Västerbottens län 72 % (56 + 16 %
3 Dalarnas län 70 % (54) + 16 %
4 Kronobergs län 75 % (60) + 15 %
5 Jämtlands län  71 % (56) + 15 %
6 Västmanlands län 75 % (61) + 14 %
7 Jönköpings län 73 % (60) + 13 %
8 Gävleborgs län 76 % (64) + 12 %
9 Gotlands län 72 % (60) + 12 %
10 Västra Götaland 72 % (61) + 11 %
11 Skåne län 70 % (59) + 11 %
12 Västernorrlands län 69 % (58) + 11 %
13 Norrbottens län 61 % (50) + 11 %
14 Värmlands län 77 % (67) + 10 %
15 Stockholms län 70 % (60) + 10 %
16 Östergötlands län 72 % (63) + 9 %
17 Örebro län 66 % (57) + 9 %
18 Kalmar län 68 % (63) + 5 %
19 Södermanlands län 67 % (64) + 3 %
20 Uppsala län 72 % (74) – 2 %
21 Hallands län 68 % (71) – 3 %

 

Dagens Opinion har varit i kontakt med Unionen för en förklaring till varför stressen skiljer sig mellan olika län och vad förändringarna kan tänkas bero på och andra frågeställningar.