Rörelseresultatet hamnade på 555 000 kronor jämfört med 12 miljoner kronor under bokslutsåret 2007-2008 (brutet i juni).  Det ger en rörelsemarginal på 0,3 procent jämfört med 9,0 procent föregående bokslutsår.
Under den senaste bokslutsperioden köptes den svenska byrån av amerikanska King Worldwide.
Bolaget har sannolikt gjort ett bokslut på 18 månader för att komma i takt med den nya ägaren.
”Justerat för koncerninterna kostnader utvecklades den underliggande verksamheten i bolaget trots detta väl”, skriver
De ”koncerninterna” intäkterna uppgick till 3,6 miljoner kronor, vilket kan jämföras med de ”koncerninterna” kostnaderna som hamnade på 5, 8 miljoner kronor.

Revisionsbyråerna Grant Thornton och Ernst & Young kostade 603 000 kronor jämfört med 230 000 kronor föregående bokslutsperiod.

Personalstyrkan på Hallvarsson & Halvarson ökade med fem personer till 87 medarbetare.