Det är Per Oleskog Tryggvasson, stats- medie- och kommunikationsvetare som går till undersökningsbranschen och ett jobb på företaget Indikator. Där tamare han upp med Edvin Boije, som även han kommer från Göteborgs universitet. Båda är adepter till professor Henrik Ekengren Oscarsson.

– Per blir en av våra projektledare och konsulter och stärker oss inom mediekommunikation, samhällsundersökningar och opinionsbildningar. Där jobbar vi en hel del med politiska partier och deras kommunikation och valanalyser, berättar Edvin Boije.

Hur stärker Per Oleskog Tryggvasson er?

–  Genom en kombination av han har ett stort kontaktnät inom högskolevärlden men även opinionsbildarbranschen och att han är väldigt duktig på statistik. Han har skrivit sin avhandling på hur media tolkar opinionsundersökningar.