För första gången kan den fackliga centralorganisationen LO komma att styras av tre kvinnor. Detta om valberedningens förslag går igenom på LO-kongressen 15 juni.

LOs valberedning föreslår Handels ordförande Susanna Gideonsson som ny ordförande för LO och efterträdare till Karl-Petter Thorwaldsson.

Valberedningen föreslår vidare att Therese Gouvelin, första vice ordförande för LO idag och Kommunals förbundssekreterare Lisa Bengtsson blir vice ordföranden. Lås nuvarande avtalssekreterare Torbjörn Johansson föreslås få stanna kvar i sin roll.

Därmed får ingen från något av de tunga industriella förbunden någon plats i LOs högsta ledning.