Därmed noterade partiet en omsättning på 179 miljoner kronor. Intäkterna bestod främst av statligt partistöd på 117 miljoner kronor. Ersättningen från länsförbuden uppgick till 31 miljoner kronor, mer än en fördubbling jämfört med 2009. Gåvor från fysiska personer ökade från 2,0 till 7,2 miljoner kronor.
 
Under valåret 2010 rakade kostnaderna i höjden. De ökade med 22 procent till drygt 200 miljoner kronor. Moderaterna ökade köpen från konsulter med 10 miljoner till 15 miljoner kronor under 2010. Utgifterna för resor och konferenser ökade från 16 till 20 miljoner kronor. framförallt ökade posten information, från 11 till 36 miljoner kronor.
 
Moderaterna hade under år 2010 170 medelanställda, sex fler än under 2009.