EU-partigruppen, EPP, har gett moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobéuppdraget att förhandla om etableringen av EUs nya asylbyrå.

Den nya byrån ska får mer personal, utrustning och ekonomiska för att kunna stötta medlemsländerna i asylprocessen, enligt Dublin-förordningen.

Uppdraget innebär att Tomas Tobé företräder EPP i migrationsfrågorna.

”Etableringen av en gemensam europeisk asylbyrå är ett viktigt steg på vägen mot ökad kontroll och förutsägbarhet i den europeiska och svenska invandringspolitiken”, kommenterar Tomas Tobé.

 

det här ska EU asylbyrå göra
* identifiera och registrera asylsökande.

* stödja oberoende överklagandeinstanser.

* hjälpa till med att genomföra intervjuer gällande formkrav och sakförhållanden.

* erbjuda tolk- och översättningstjänster.

* förbereda administrativa beslut rörande ansökningar om internationellt skydd åt de ansvariga nationella myndigheterna.

* sätta in asylstödsgrupper.

 

Dublinförordningen
Ska hjälpa till att fastställa vilket medlemsland som ansvarar för att granska en viss asylansökan och andra liknande förfaranden. Ska hjälpa till med att utföra eller samordna tilldelning eller överföring av asylsökanden inom EU.