Regeringen har gjort en översyn av socialförsäkringen och presenterar idag förslag till justeringar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Alliansen vill bland annat utöka möjligheterna för individuella bedömningar. De vill införa en regel som anger att om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.
 
Regeringen vill också införa en särskild ersättning för de ”nollklassade” som haft tidsbegränsad förtidspension och som saknar försäkrad inkomst. Ersättningen ska motsvara vad dessa personer fått under arbetslivsintroduktionen (ALI).
 
TCO:s ordförande Sture Nordh tycker att förslagen är en bra början och är positiv till att regeringen faktiskt har lyssnat på vad TCO har föreslagit, men menar att många punkter är problematiska.
 
– Det här oskälighetsbegreppet är väldigt problematiskt. Det är ett otydligt begrepp som öppnar upp för oklarheter om vad som gäller. Det riskerar att bli rättsosäkert när man gör bedömningar efter ett sådant allmänt hållet begrepp. Vi anser att man istället borde göra bedömningar som baseras på den enskilda individen och dennes behov, annars finns det risk att många faller mellan stolarna.
 
Han säger också att förslaget om särskild ersättning för så kallade nollklassade är under all kritik.
 
– Det här förslaget innebär att de som lämnar den tidsbegränsade förtidspensionen tvingas leva på den lägsta ersättningsnivån som a-kassan betalar ut, och som ligger på 223 kronor om dagen. Ingen människa kan leva på så lite pengar. Vi har ett bättre förslag om rehabiliteringsersättning som ska ligga kvar på samma nivå som förtidspensionen. På det sättet ökar tryggheten och det blir lättare att få en bra rehabilitering.
 
SACO är mestadels positiva till förslagen om justeringar i sjukförsäkringen.
 
– Det är positivt att man gör något och särskilt att man ger större utrymme till individuella bedömningar och att nollklassade erbjuds särskild ersättning. Alliansen ger också förslag att arbetsförmedlingen ska kunna gå in tidigare med insatser, och det tycker vi är väldigt positivt eftersom man sett att insatserna många gånger har kommit för sent, säger Marie-Louise Strömgren, ansvarig för trygghets- och socialförsäkringsfrågor.
 
– Det vi är lite fundersamma kring är begreppet oskälig på grund av sjukdom. Det låter ju väldigt bra, men det kräver väldigt hög kompetens för att se vem som är oskälig och inte.
 
Therese Johansson