I sin motivering pekar Ulf Holm ut Thomas Bodström, tidigare riksdagsman (s) som avskräckande exempel. Ulf Holm anser att han själv måste prioritera tiden hårt för att inte bli utbränd.

Han skriver: ”Därför är jag också otroligt förvånad över de riksdagsledamöter som förutom att vara riksdagsledamöter också hinner med en mängd uppdrag och t.o.m. annat lönearbete samtidigt med riksdagsuppdraget. Och då handlar det inte om mindre inhopp under sommaruppehållet för att arbeta någon vecka på det arbete man är tjänstledig från, utan till exempel som advokat i stora brottsmål”.

Ulf Holm motionerade om samma sak även under förra mandatperioden. Konstitutionsutskottet hade då gått mot Ulf Holms förslag med motiveringen att:
”… en reglering i syfte att förhindra visst arbete utanför riksdagen skulle kunna utesluta vissa grupper från möjligheten att åta sig ett uppdrag som riksdagsledamot.”

Ulf Holm anser att argumentation är konstig eftersom att bli vald i riksdag är ett heltidsuppdrag. Han anser också att riksdagsledamöter som också jobbar för någon annan kan hamna i en jävsituation. Ulf Holm motionerar därför återigen för ett stopp av extraknäck. Han skriver i sin motion:

”För att förhindra detta demokratiska problem tycker jag att det borde finnas ett allmänt förbud för riksdagsledamöter att också ha ett annat arbete utöver sitt ordinarie riksdagsarbete. Riksdagen bör ge riksdagsstyrelsen i uppdrag att utreda ett förslag till lagstiftning om i vilken mån en riksdagsledamot ska kunna ha ytterligare annat arbete eller uppdrag utöver sitt ordinarie riksdagsarbete.”

Av Tonchi Percan