I stället har Riksbanksfullmäktige utsett Erik Thedéen till ny riksbankschef fån och med 1 januari 2023 då Stefan Ingves förordnande går ut.
Erik Thedéen är sedan 2015 generaldirektör på Finansinspektionen. Erik Thedéen har också varit moderat statssekreterare i finansdepartementet.

”Thedéens djupa och breda erfarenhet och stora engagemang för finansiella frågor och erfarenheter från att leda finansiella myndigheter och organisationer gör honom mycket väl lämpad som ny riksbankschef”, kommenterar riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm.