Uswitch har tagit fram ett mått på ”elbilskompabilitet”, som är en sammanvägning av antal laddare per 10 km2, antal elbilar per laddpunkt, andel snabbladdare samt årlig laddkostnad.

Listan toppas av små, befolkningstäta länder som Nederländerna, Kroatien och Slovakien, men även länder som Polen, Turkiet och Italien hamnar före Sverige som ligger på plats 17.

Sverige når en ”elbilskompabilitet” på 4,36 av 10. Det kan jämföras med Nederländerna som toppar med 8,23. I Sverige finns 0,56 laddstationer per 10 km2. Det går 4,93 laddpunkter per elbil. Den årliga kostnaden för att ladda en elbil är bland de högre i Europa, närmare 5 000 krono och 42 procent högre än i Norge och 20 procent högre än i Finland.