– Allmänheten har ett intresse att få komma till oss, säger Bernt Karman, chefsjurist på Försvarsexportmyndigheten.

Försvarsexportmyndigheten tog kontakt med Svenska freds-och skiljedomsföreningen för att få namnet förd över till sig.
– Vi har bett om att de skulle överföra namnet till oss eftersom det är förväxlingsbart, säger Bernt Karman chefsjuristen på Försvarsexportmyndigheten.

Han bekräftar att Svenska freds- och skiljedomsföreningen inte vill lämna över rätten till domänen.

Så vad ska ni göra nu?
– Det vet jag inte. Vi funderar på det, säger Bernt Karman, chefsjuristen på Försvarexportmyndigheten.

Av Tonchi Percan