Studien granskar vilka personer, utifrån utseende, som syns på bästa sändningstid i SVT1 och TV4. Studien visar att gruppen vita syns mest av alla. Svarta syns mer än sin befolkningsandel i både tv-reklam och svenskt tv-innehåll. Personer som efter utseende kategoriserades ha en bakgrund i Mellanöstern var underrepresenterade jämfört med sin befolkningsandel.
Personer med asiatiskt utseende är underrepresenterade i SVT och TV4 och syns ”särskilt ofta i roller utan någon interaktion alls med andra”.

Studien visar att tv-reklam är mer mångfaldig än tv-underhållning.

Andelen icke-vita är större i TV4 än i SVT. I jämförelse med Vita, är asiater 3,3 gånger mer, svarta 4,6 gånger mer och obestämda 2,7 gånger mer representerade i TV4 jämfört med SVT1. Däremot visar studien ingen statistiskt signifikant skillnad i representation av latinos och mellanösternpersoner i TV4 och SVT1.

Andelen icke vita i utländsk reklam låg på 24 procent och på 15 procent i svensk reklam. Andelen svarta är större i utländsk reklam än i svensk.

Studien visar att ”ytterst få” utlandsfödda sitter i styrelserna eller är vd för de tio största mediekoncernerna.