Bostäderna ska byggas fram till 2035. Projekten inom kollektivtrafiken ska vara startade senast 2026.
I totalsumman på 30,2 miljarder kronor ingår investeringar i fordon och depå på 5,1 miljarder kronor.
Finansieringen sker via bidrag från staten och trängselskatt. 
 
Överenskommelsen mellan berörda kommuner, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och regeringen har skett via Sverigeförhandlingen.

överenskommelsen innebär

tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan 
Stockholms läns landsting bygger ut tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan med sex stationer: Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Stockholms stad bygger 48 000 bostäder. Pris 12,6 miljarder kronor.

spårväg syd
Stockholms läns landsting bygger ut Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen. Huddinge kommun bygger 18 500 bostäder.
Pris: 4,2 miljarder kronor.

Roslagsbanans förlängs till till city 
Stockholms läns landsting förlänger Roslagsbanan från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till T-centralen. Täby kommun bygger 16 200 bostäder, Vallentuna kommun 5 650 bostäder, Österåker kommun 7 020 bostäder och Stockholms stad 500 bostäder. Pris: 7,1 miljarder kronor.

tunnelbanestation Hagalund
Stockholms läns landsting bygger en ny tunnelbanestation vid Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden. Solna stad bygger 4 000 bostäder. Pris:  1,2 miljarder kronor.