På deg egna hemsidan, har If Metall, lagt ut en kort kommentar från Stefan Löfven, som inte är anträffbar i överigt under eftermiddagen. 
If Metall skriver att det ”återigen går det rykten högt och lågt och Saabs överlevnad.”
”Det är märkligt tyst från regeringshåll”, skriver Stefan Löfven.
Stefan Löfven anser att det är ”uppseendeväckande att regeringen återigen låter de fackliga organisationerna gå utan information om vad som händer”.
Han anser att det är viktigt att regeringen agerar ”skyndsamt” och ”har en bra kommunikation med företaget och dess styrelse”.