– Ja, det vill vi men det går inte, säger Stig-Arne Ankner på Konkurrensverket.

I frågan om godstrafiken står staten vs staten. Marknaden för godstrafiken avreglerades 1996 men fortfarande finns det statliga bolaget Green Cargo som den enda aktören.

– Vi har föreslagit sedan en tid tillbaka att Green Cargo ska delas upp men staten det vill säga Näringsdepartamentet är inte intresserad. Det händer ingenting, säger Stig-Ankner på Konkurrensverket.

Hans förslag går ut på att en begränsad del av Green Cargo ombildas till ett självständigt företag. Regeringen bör stå som garant att förvaltningen av företaget sker helt skild från Green Cargo.

Det nya företaget skulle i sin tur kunna erbjuda växlingslok och rangeringspersonal på flera platser i landet till de nya aktörerna som vill etablera sig på marknaden.

Konkurensverket anser att en av anledningarna till att inga nya företag försöker etablera sig på godsmarknaden är beroendeställning gentemot Green Cargo. De nya aktörerna skulle bli tvungna att köpa tjänster från sin konkurent, det vill säga Green Cargo.

– Godstrafiken har avreglerats 1996 men ändå har inga nya företagen etablerats till skillnad från persontrafiken där vi har flera aktörer, säger Stig-Arne Ankner.
 

 

Av Tonchi Percan