Det är Malin Averstad Ryd, senast jämlikhetskonsult och uppdragssamordnare på stiftelsen Make Equal, som går in som konsult på Springtime–Intellecta.

”Vi är en samhällsbyrå, vilket innebär att vi hjälper våra kunder att möta utmaningarna som finns i deras omvärld. Inkludering är en sådan fråga och med Malin blir vi ännu bättre rustade att kunna hjälpa dem”, kommenterar Hampus Brynolf, vice vd på Springtime–Intellecta.

Och vidare:

”Dessutom måste vi själva bli bättre, kommunikationsbranschen är ju tyvärr väldigt homogen och jag hoppas att Malin kan hjälpa oss att få upp ögonen för våra egna brister”.