Hon omvaldes vid månadsskiftet till ett av två språkrör för Grön Ungdom. Under kongressen fattade Grön Ungdom beslut om att förbundet ska verka för att byta namn på Miljöpartiet.

–  Vi tycker att partiet ska heta ’De gröna’ som så många andra europeiska gröna partier heter.

Grön ungdom fattade också beslut om att verka för ett byta av två till språkrör för moderpartiet.

– Modellen med två språkrör har bidragit till de låga förtroendesiffrorna och till att ingen riktigt vet vilka Per och Märta är, folk tror att Gustav Fridolin fortfarande är språkrör.

Vem vill ni ha som språkrör?
– Det blir upp till kongressen i höst sådana fall. Och jag vet inte hur länge de själva har tänkt att sitta.

Kan det bli någon extern eller kan någon av de nuvarande språkrören vara aktuell?
– Det kan mycket väl bli en av dem.

Stöttar ni era språkrör, Per Bolund och Märta Stenevi?
– Det finns ett systematiskt fel. De är två. Det funkade på ett annat sätt på 80- och 90-talet då politiken såg annorlunda ut. Förtroendet för en partiledare påverkar viljan att rösta på ett parti. Det är svårt för väljarna att hänga med på vad det är språkrören driver. De har inte nödvändigtvis gjort ett dåligt jobb, utan de har fått dåliga förutsättningar.

Men ni ska själva ha två språkrör i ungdomsförbundet?
– Jo, men vi tycker att det fyller olika syften. Ungdomsförbundets roll är inte i första hand att bli kända i riksmedia utan att vi sak kunna engagera så många unga som bara är möjligt. Det gör vi väldigt bra när vi är två personer som kan resa runt i landet och hälsa på våra lokalavdelningar. Partiets mål är att nå ut så mycket som möjligt. Vårt mål är mer att göra en stark ungdomsrörelse.

Grön ungdom har också fattat beslut om att jobba för att förbjuda religiösa friskolor.

Förbundet hade på sin kongress också en ”lång gruvdiskussion”.

– Vi landade i att vi vill att Sverige ska exportera fler omställningsmetaller, men att det inte ska ske på ett sätt som går emot samers rättigheter till sina marker. Så vi har föreslagit att man ska återvinna mer ur gruvavfallet, men samtidigt ge samerna vetorätt över vilka gruvor som ska öppnas.

Pratade ni uranbrytning?
– Vi är fortsatt emot uranbrytning. Men vi tog beslut om att vi inte vill lägga ner nuvarande kärnkraftsreaktorer. De ska få vara kvar så länge de är säkerhetsmässigt och ekonomiskt hållbara. Det vill vi att partiet ska ta beslut om. Det är viktigt att vi har en hög elexport för att kunna tränga undan kol i andra länder, säger Rebecka Forsberg.

Din språkrörskollega Leon Mc Manus har i olika debattartiklar att miljöpartiet ska bli mer progressivt och mer ett vänsterparti. Hur tänker du kring det?
– Vi är eniga i vår syn på vad partiet är och borde vara. Miljöpartiet måste bli bättre på sociala rättvisefrågor. Ska ha en klimatomställning i samhället behöver det ske på ett rättvist sätt. Det är uppenbart att Miljöpartiet länge har drivit ekonomisk vänsterpolitik. Vi står till väster för att vi vill omfördela pengar från rika till fattiga. Vi vet också att många människor ser antirasism, feminism och en progressiv klimatpolitik som något som står till vänster. Då blir det löjligt att prata om att man är i mitten när så många uppfattar det på ett annat sätt.

Riskerar ni inte att skrämma bort medelklassväljare?
– Det tror jag faktiskt inte. Det är ganska uppenbart i vår valanalys att Miljöpartiets väljare är väldigt värderingstyrda och tycker att det är viktigt med en stark välfärd som är till för de allra svagaste. Det innebär att väljarna inte behöver välja mellan den bästa miljö och klimatpolitiken och ett starkt samhälle.  Men det har partiet varit alldeles för dåligt på att förmedla.

Hur tänker Grön ungdom kring regeringssamarbete?
– Det bra det man gjorde 2010, gick ihop med Moderaterna och förbättrade förutsättningarna för personer som kommer till Sverige när Socialdemokraterna vägrade att gå med på det. Jag tycker fortfarande att vi ska vara öppna för att få igenom vår politik på bästa sätt, förutom att vi aldrig någonsin ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Nu har vi det blåbruna blocket och det rödgröna. Moderaterna 2023 är inte samma som när Reinfeldt styrde. Så jag har svårt att se hur vi ska samarbeta med Ulf Kristerssons parti.

Migration?
– Det är en av mina hjärtefrågor och något vi kommer att prioritera högt. Tidöavtalet driver en fruktansvärd, ja vidrig, migrationspolitik i våra ögon.