I slutet av augusti var det meningen att politikerna i Västra Götaland och Värmland skulle fatta beslut om att bilda en gemensam region. Så blev det inte – bland annat moderaterna satte sig på tvären. Och det var Värmlandsmoderaternas ”fel”. En majoritet av moderaterna – inte alla – ville avbryta förhandlingarna, och deras partikamrater i Västra Götaland följde deras väg. Därför blev det en majoritet i Västa Götaland som sade nej till regionen, medan en majoritet i Värmland var för.
– Det fanns inte en majoritet i Västra Götaland som ville gå ihop med Värmland, men det är tre–fyra partier som är emot, säger det moderata regionrådet Catarina Segersten Larsson i Värmland. Det stämmer inte alltid över gränserna vad man tycker, och det splittrar nog alla partier och är beroende av var man bor. Moderaterna i Västa Götaland följde oss i frågan, men det var oerhört delade meningar i deras regionfullmäktigegrupp. Det är många som är emot att göra regionen större.
 
Moderaterna i Värmland har ett förbundsstämmobeslut på länsnivå att undersöka förutsättningarna för en egen region, och man kommer att jobba vidare i frågan. Men även titta både österut och västerut. Värmland har till exempel stora sjukvårdsavtal med Örebro.
– Inget är hugget i sten. Vi behöver jobba åt alla håll, det enda jag kan se idag är att det inte är någon stor grupp som gör vågen för att gå ihop med Dalarna.
 
Enligt Catarina Segersten Larsson har processen varit lång och tagit alldeles för mycket energi och även känslor som riktats åt fel håll.
– Vad vi egentligen behöver är en kommunreform. Det finns mycket små kommuner och mycket stora, men alla har samma uppdrag. Det borde man titta på från ansvarskommitténs sida.
 
Catarina Segersten Larssons socialdemokratiska kollega, ordförande i region Värmland Tomas Riste, är långt ifrån munter.
– Just nu slickar vi såren. Vi har lagt ned mycket energi och resurser, och det har slutat med ett stort antiklimax. Det tar nog några veckor för sorgearbetet som någon uttryckte det. Sedan måste vi sätta igång igen och hitta en framkomlig väg. Hur den ser ut vet vi inte nu. SD och M vill bilda en egen region, men det finns det ingen majoritet för.
– Vi hade trott att moderaterna till slut skulle ta sitt förnuft till fånga. Alla utredningar vi gjort, oavsett vem som gjort dem, visar att det bästa valet var att bilda region med Västra Götaland. Och det sämsta alternativet var en egen region. Många moderater tycker också att det är fel beslut.
 
En av moderaterna som hoppats på en regionbildning med Västra Götaland var Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.
– Ur ett Karlstad-perspektiv finns det ett antal frågor, som näringsliv och infrastruktur, där en region vore bra. Även om alla frågor kanske inte löses med en storregion. Men mitt parti vill ha kvar det som det är. Men i alla partier finns det olika åsikter. Det beror på var man bor – öst eller väst. De i öst är mer inriktade mot Örebro och Karlskoga. Det finns många dimensioner.
 
Gert-Inge Andersson, socialdemokratisk ordförande för Västra Götaland, trodde att läget i Värmland var säkrare än det visade sig vara. Nu efteråt har flera Värmlandskommuner hört av sig då de velat gå upp i Västra Götaland.
– Men det vore djupt olyckligt om Värmland delas upp och splittras. Så vill jag inte att det ska bli. Vi har så mycket gemensamt med Värmland att de borde slå ihop sig med oss. Det hade varit bra att få med dem i familjen.
 
I Värmlands grannlän Örebro säger Irene Lejegren, ordförande för regionförbundet i Örebro, att partierna i länet är i stort sett ense. Men att man nu går i väntans tider, för att grannarna befinner sig i ett svårt läge.
– Vi har hela tiden sagt att Västmanland är nyckeln för oss. Tillsammans med de grannar och län som önskar ansluta till den regionen. Vi ska till exempel träffa Sörmland sent i september. Om vi vill påverka statens länsindelning måste vi vara klara till årsskiftet, och vi vill att länsindelningen ska styras av utvecklingsmöjligheter, arbetsmarknad och infrastruktur, inte av en administrativ organisation.
 
Viking Jonsson, socialdemokratisk ordförande för regionstyrelsen Sörmland, tror inte att det kommer att finnas en färdig ansökan om att bilda region redan till årsskiftet. Däremot tror han att man kommer vara så pass färdiga att man kan meddela Mats Sjöstrand vilka samarbetspartner man kommer att ha, så att det inte blir någon statlig gräns som försvårar ett fortsatt arbete för regionbildning.
– Alla vill bilda region med Sörmland, men vi vill bilda region med Stockholm och det ville inte de. Alla partier i länet jobbar nu med frågan, och man har kommit fram till lite olika lösningar, beroende på vilka kommuner partierna tillhör. Västmanland är en väldigt intressant partner arbetsmarknadspolitiskt, och både Örebro och Östergötland vill bilda region med oss. Där är vi inte färdigpratade. Vi för också diskussioner med Uppsala. Men de andra länen pratar också med andra. Vi tycker ändå att en kommande region ska bygga på infrastruktur, arbetsmarknad och kollektivtrafik, och att medborgarna känner samhörighet med den region de ska välja ledamöter till.
 
Artikeln är hämtad ur Dagens Opinions veckomagasin Veckans Brief som kontinuerligt följer regionbildningen.