Statsvetaren Ulf Bjereld har avböjt omval som förbundsordförande för S-förbundet Tro och solidaritet (STS), som föreslås en ny förbundsledning.

Valberedning kommer med ett förslag på en ny förbundsledning till Tro och solidaritets kongress den 22 augusti. Till ny förbundsordförande föreslås Sara Kukka-Salam, kommunalråd i Solna.

”Hon ser STS som det socialdemokratiska partiets ideologiska kompass och vill att vi ska vara ett stöd för människor i underläge och en röst som övertygar fler om Socialdemokraternas visioner”, kommenterar Anna-Carin Magnusson, sammankallande i valberedningen.

Till vice ordförande föreslås Jesper Eneroth, som är statsvetare från Göteborg, men har även jobbat som politisk sekreterare på stadshuset i Göteborg.

Valberedningen föreslår till styrelsen även Linda Johansson, studerande och ordförande för Socialdemokraterna i Enköping och ledamot av Svenska kyrkans stiftsfullmäktige i Uppsala stift, samt Yvonne Stålnacke, i Luleå, som ska ha ”lång erfarenhet av politiskt arbete, både som kommunalråd och landstingsråd”.

följande föreslås väljas om
Thomas Hammarberg
Anna Ardin
Joe Frans
Aurora Pirraku Eriksson
Rafael Waters
Carin Larsson
Klas Corbelius
Adrian Kaba
Ingalill Dahlgren Nyberg
Erik Vikström
Michael Wallbom