Kretsen kring statsministern Fredrik Reinfeldt är inte särkilt oroad över att partisekreteraren Sofia Arkelsten låtit sig bjudas till Sydafrika av oljejätten Shell., enligt källor till Dagensopinion.se. Moderaterna ledning räknar inte att skandalen kommer att skada partiet utan utgår ifrån att affären kommer att göra henne känd. Partitoppen är övertygad om att en ung, sympatisk miljöengagerad kvinna kan räkna med att få allmänheten på sin sida.

En samanställning av Sofia Arkelstens resor i riksdagens regi som Dagensopinions.se gjort visar att hon inte gjort sig av de 50 000 kronor som varje riksdagsledamot har till sitt förfogande för utrieksresor under en mandatperiod.

Utrikesresor i riksdagens regi ska dock godkännas av en vicetalman. En sammanställning som Dagensopinion.se gjort visar att Sofia Arkelsten gjort utrikesresor för sammanlagt 18 811 kronor mellan 2006 och 2010. Med andra ord fanns det över 30 000 kvar på hennes konto för utrikesresor.

2007 reste Sofia Arkelsten till Tunisien på en konferans,2008 gjorde hon resor till Paris, London och Bled i Slovenien.
2008 åkte Sofia Arkelsten till Madrid och London.

Med andra på hennes riksdags resekonto fanns det pengar som hade kunnat täcka resor till Sydafrika och Finland.

Av Tonchi Percan