En helrad med åtgärder som ska stärka reformkassan har hittills offentliggjorts. Kilometerskatt för lastbilar och höjd alkoholskatt ger närmare 6 miljarder i friska budgetpengar. Utöver det vill Socialdemokraterna styra om över 25 miljarder kronor igenom att skrota alliansens reformer, kanske framförallt en skrotning av halverad arbetsgivaravgift för unga som frigör 16 miljarder kronor per år. Socialdemokraterna vill liksom Miljöpartiet sänka arbetsgivaravgifterna, men inte med lika mycket. Socialdemokraterna föreslår en sänkning med 3 procent på lönesummor på upp till 900 000 kronor.

 

Av det som framkommit hittills tycks Socialdemokraterna vilja lägga mest på utbildning och urban tillväxt och sannolikt höjt tak i a-kassan.