Vindkraftsverk betalar i likhet med andra byggnader fastighetskatt till staten och idag rör det sig om mellan 35 000 och 40 000 kronor per vindkraftsverk.
Många kommuner vill ha ekonomisk ersättning för de vindkraftsetableringar som görs. Under en konferens förra veckan som anordnades av Nolia Vind, på Pite Havsbad, väcktes förslaget att överföra kraftbolagens fastighetsskatt från staten till kommunerna.

Gunnar Eikeland, vd för Skellefteå Kraft, berättade att redan idag betalar kraftbolagen i norra Sverige runt två miljarder i fastighetsskatt till staten.

Och frågan som Gunnar Sandberg ställer till finansministern Anders Borg är: ”Avser finansministern att vidta några åtgärder för att fastighetsskatten från vindkraftverk ska tillfalla kommuner i stället för staten?”

Av Tonchi Percan