REPLIK. Skatteverket bemöter debattinlägget Didrik von Seth generalsekreterare resebranschföreningen SRF och Ulrica Dyrke näringspolitisk expert på Almega, anser att verket slösar skattepengar på att driva egen resebyrå.

I en debattartikel med rubriken ”Skatteverket, sluta driva egen resebyrå och slösa med skattepengar” publicerad på dagensopinion.se den 24 maj 2021 hävdar Didrik von Seth och Ulrica Dyrke att Skatteverket slösar med skattepengar med anledning av att vi har startat en intern resetjänst. Det är ett påstående som inte stämmer. En lösning i egen regi kan tvärtom leda till en mer kostnadseffektiv drift.

Skribenterna hänvisar till en beräkning som kommer fram till slutsatsen att merkostnaden för att driva en resetjänst i egen regi blir drygt fem miljoner kronor per år. Vi kan konstatera att beräkningen som ligger till grund för det här påståendet ligger långt från verkligheten.

Det är självklart av yttersta vikt för oss som myndighet att väl förvalta skattepengar och vi har gjort kostnadskalkyler för att se att vi fortsatt bedriver en kostnadseffektiv verksamhet. Att relatera till 2019 års siffror, som skribenterna gör, blir missvisande då vi under pandemin har ställt om många resor och möten till att bli digitala och att det även är ett led i vår strävan framåt.

Att vi driver egna verksamhetstjänster är inget konstigt i sig då detta drivs av flertalet myndigheter inom olika områden. Kronofogdemyndigheten omfattas också av den av Skatteverket uppbyggda resetjänsten eftersom det ingår i myndigheternas instruktioner att samarbeta kring administrativa stödtjänster. Vi tillhandahöll redan tidigare resetjänster för Kronofogdemyndighetens räkning genom det tidigare upphandlade avtalet.

Vi håller med om att bokning av resor är ett komplicerat förfarande. Genom det bokningssystem vi använder har vi även fortsatt stöd för både klimatpåverkan och möjlighet att lokalisera våra medarbetare. Säkerhet och hållbarhet är två områden som vi även fortsättningsvis kommer att prioritera. Våra medarbetare som arbetar med det här uppfyller också de kunskapskrav som krävs och har lång erfarenhet av att kunna hantera arbetsuppgifterna. När det handlar om tillgång till avtalspriser använder vi oss till största del av de statliga ramavtalen vilka tillgodoser de behov vi har utifrån vårt resmönster.

Att Skatteverket i juni 2020 avbröt sin upphandling av resebyråtjänster är korrekt. Avbrytandet hade däremot ingenting att göra med det senare beslutet att starta en egen resetjänst. Skälet till avbrytandet var att ingen av anbudsgivarna uppfyllde samtliga obligatoriska krav. Ingen av anbudsgivarna överprövade heller avbrytandet.

Vår intention var att starta en ny upphandling under hösten 2020 men fördelarna med en lösning i egen regi bedömdes överväga en upphandlad resetjänst. Vi har nu bättre förutsättningar att samordna interna och externa möten, samt våra tjänsteresor. Genom det här beslutet ges vi också möjlighet att optimera och samordna myndighetens resurser för att effektivisera och förbättra den interna servicen till våra medarbetare.

Vi har i skriftlig dialog med Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen vid ett flertal tillfällen förklarat detaljerna kring avbrytandet. Det som skribenterna hävdar, att vi inte visat intresse kring en dialog, är helt enkelt inte korrekt.

Ingrid Nilsson, inköpschef, Skatteverket

Gun Vikström Hedelin, Travel & Meetings Manager, Skatteverket