Det är på den börsnoterade gammelsajten News 55 som Jan Scherman tar till orda. Detta för att de som är över 80 år inte får delta i SRs opinionsundersökning och de över 85 år inte får delta i Verians mätning.

Detta tänker Jan Scherman ta vidare, och skriver:

”Med denna artikel anmäler jag härmed SR och SVT till Diskrimineringsombudsmannen för misstänkt brott mot diskrimineringslagen paragraf fyra, punkt ett och två”.

Som underlag använder Jan Scherman en undersökning genomförd av Novus, där han alltså sitter i styrelsen. Undersökningen ska visa att partisympatierna väljarna över 85 år skiljer sig ”markant” från snittet, som exempel nämner Jan Scherman att Socialdemokraterna får 49,5 procent och Kristdemokraterna 7,0 procent jämfört 37,8 procent respektive 3,4 procent i en undersökning där alla åldersgrupper är tillfrågade.

Att han sitter i konkurrenten Novus styrelse är dock ingen Jan Scherman döljer i sitt debattinlägg:

”Det ska sägas på en gång att jag är styrelseordförande i undersökningsföretaget Novus. Tvekade därför länge om jag skulle skriva något i denna fråga, som framför allt avhandlats på sajten Ledarsidorna.se. Jag har dock i åratal engagerat mig mot ålderismen”.