Nu släpper Sverigedemokraterna information om vilka som är partiets nya talespersoner.  Detta efter en total översyn där ingen kunde känna sig säker på att få behålla sin roll talespersonen. Syftet med omorganisationen var att toppa partiet inför valet. Flera talespersoner har också bytts ut, vilket har sipprat ut från SD de senaste dagarna. En av de tyngre talespersonerna, Mattias Bäckström Johansson får behålla rollen som näringspolitisk talesperson. Dock får han ta på sig uppdraget att agera vice partisekreterare. Därmed friges kraft så att Richard Jomshof kan ta på sig rollen som skolpolitisk talesperson, positionerad för ett eventuellt uppdrag som utbildningsminister.

Även den allra tyngsta talespersonen, Oscar Sjöstedt, får behålla rollen som ekonomisk-politisk talesperson. Därmed kan han fortsätta jobbet med att prata ihop sig med L, KD och M om en gemensam budget inför budgetomröstningen 24 november.

Han berättar att han fick beskedet för ett tag sedan från partiledaren Jimmie Åkesson.

Vad tyckte du om beskedet, blev du övertalad om att stanna kvar?
 –  Det känns positivt att få stanna kvar, jag hade varit lättövertalad. Det här är ett spännande uppdrag.

Påverkas ditt arbete av SDs omorganisation?
 – Kanske inte arbetssättet, men det blir lite andra personer att jobba med. Men jag har ingen jag inte kan samarbeta med i vår riksdagsgrupp. Finansutskottet är ju lite spindel i nätet och vi har en dialog med alla fackutskott.

Vad ska du uträtta?
 – På kort sikt är vi i ett läge där vi kan samtala med de andra partierna i oppositionen. Vi ska använda den möjligheten innan vi voterar om budgetpropositionen och gå ihop om ett gemensamt förslag.

– Långsiktig är det val om mindre än ett år. Mitt uppdrag är att ta fram reformer vi kan attrahera väljare med som den omfattande reformen med höjda pensioner.

Vilka fler reformer har du på gång?
 – Det kommer fler, men inga som ligger i närtid.

Hur är läget i oppositionen i finansutskottet?
 – Målbilden är att det ska gå att samla oppositionen. Det kommer inte att komma överens om alla delar, men vi behöver inte vara det.

För ni samtal med de andra oppositionspartierna?
 – Ja, men exakt vad vi säger vill jag inte gå in på.

Får ni fram ett gemensamt budgetförslag?
 – Jag är hyfsat optimistisk. Alla i oppositionen har ett intresse att visa att vi kan agera tillsammans och genomföra en bättre politik helt enkelt.

Familjeveckan?
 – Alla är kritiska till den. När jag sätter mig in i de andra oppositionspartiernas budget ser jag att alla ser behov att skjuta pengar till rättsväsendet. Angeläget för vår del är att sänka skatten eller priset på bensin och diesel, vi har hamnat i ett läge där folk nätt och jämt har råd att ta sig till jobbet. Det vore trevligt att göra det tillsammans med oppositionen.

Vem ser du tar över som finansminister efter Magdalena Andersson (s)?
 – Jag ligger inte sömnlös över det och har ingen särskild gissning. Det får de avgöra. Jag hoppas på en god relation oavsett, även om vi kan vara fiender sakpolitiskt.

Har du en god relation med finansministern idag?
Det kan jag inte påstå.

Vad gör du när du inte jobbar som politiker?
 – Jag är ensamstående med en femårig grabb, som jag försöker ta hand om. Annars tycker jag det är avkopplande att sitta i en båt med fiskespön.

Det sägs att du lyssnar på synthmusik?
 – Det där är förtal och jag känner mig ärekränkt och vill ha upprättelse. I mitt hem lyssnat man på black metal, de stora banden från Norge, som Satyricon. Norge är vaggan till black metal, nästan alla bra band kommer därifrån.

Sverigedemokraternas talespersoner

justitieutskottet
Tobias Andersson, rättspolitisk talesperson & kommittéordförande i justitieutskottet.
Katja Nyberg, talesperson i polisfrågor.

utbildningsutskottet
Richard Jomshof, utbildningspolitisk talesperson.
Patrick Reslow, kommittéordförande i utbildningsutskottet.

finansutskottet
Oscar Sjöstedt , ekonomisk-politisk talesperson & kommittéordförande i finansutskottet.

socialförsäkringsutskottet
Ludvig Aspling , migrationspolitisk talesperson & kommittéordförande i socialförsäkringsutskottet.
Julia Kronlid , talesperson i socialförsäkringsfrågor.

kulturutskottet
Bo Broman , kulturpolitisk talesperson & kommittéordförande i kulturutskottet.
Angelika Bengtsson, idrottspolitisk talesperson.

näringsutskottet
Mattias Bäckström Johansson, energi- och näringspolitisk talesperson & kommittéordförande i näringsutskottet.
Alexander Christiansson , talesperson i småföretagarfrågor.

arbetsmarknadsutskottet
Magnus Persson, arbetsmarknadspolitisk talesperson & kommittéordförande i arbetsmarknadsutskottet.

socialutskottet
Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson & kommittéordförande i socialutskottet.
Carina Ståhl Herrstedt, talesperson i funktionsrättsfrågor & LSS.

försvarsutskottet
Per Söderlund, försvarspolitisk talesperson & kommittéordförande i försvarsutskottet.

miljö- och jordbruksutskottet
Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson & kommittéordförande i miljö- och jordbruksutskottet, samt EU-nämnden.
Yasmine Eriksson, djurskyddspolitisk talesperson.

trafikutskottet
Thomas Morell, trafikpolitisk talesperson & kommittéordförande i trafikutskottet.

utrikesutskottet
Aron Emilsson , utrikespolitisk talesperson & kommittéordförande i utrikesutskottet.

konstitutionsutskottet
Matheus Enholm, talesperson för konstitutionella frågor & kommittéordförande i konstitutionsutskottet.

civilutskottet
Mikael Eskilandersson, civilpolitisk talesperson & kommittéordförande i civilutskottet.
Sara Gille, talesperson för hedersproblematik.

skatteutskottet
Eric Westroth, skattepolitisk talesperson & kommittéordförande i skatteutskottet.

vet du mer?

tipsa anonymt