SCBs partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i maj skulle ge regeringspartierna (S+MP) 35,6 procent av rösterna, Allianspartierna (C+L+M+KD) skulle få 37,6 procent och det ”tredje blocket”, Sverigedemokraterna skulle få 18,4 procent.  Vänsterpartiet skulle få 6,3 procent och övriga partier 2,2 procent av rösterna.
 
Jämfört med mätningen i november har Moderaterna tappat 4,7 procentenheter. 1,7 procent av väljarna har flyttat från Moderaterna till Centerpartiet. 0,9 procent av väljarkåren har flyttat till Liberalerna och 0,7 procent till Socialdemokraterna. Men 1,8 procent har flyttat från Moderaterna till ”vet ej”. I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Moderaterna tappat 3,6 procent till Centerpartiet och medan 2,1 procent av väljarkåren har lämnat Moderaterna för Sverigedemokraterna.
 
Centerpartiet har sedan i november erövrat 4,2 procentenheter varav som sagt 1,7 procentenheter från Moderaterna och 1,2 procent från ”vet ej” samt 0,2-0,4 procent från Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna.
 
Jämfört med riksdagsvalet 2014 har Centerpartiet erövrat 3,6 procent från Moderaterna, 1,0 procent från Miljöpartiet, 0,9 procent från Liberalerna, 0,8 procent från Kristdemokraterna och 0,6 procent från Socialdemokraterna.
 
Socialdemokraterna har ökat med 1,9 procentenheter sedan november 2016 till 31,1 med en felmarginal på ± 0,9 procent. Det är dock ingen ökning sedan riksdagsvalet 2014.
 
Sedan november har 1,4 procent av väljarna från grupperna ”vet ej”, 0,7 procent från Moderaterna och 0,5 procent från Vänsterpartiet flyttat till Socialdemokraterna.
 
Sedan riksdagsvalet har 1,1 procent av väljarna bytt från Miljöpartiet till Socialdemokraterna som samtidigt har tappat 1,2 procent till Sverigedemokraterna och 0,6 procent till Centerpartiet.
 
Vänsterpartiet har sedan riksdagsvalet ökat med 0,6 procentenheter och gjort statistiskt säkerställda nettovinster på 1,0 procent från ”övriga partier” och 0,6 procent från Miljöpartiet. Men Vänsterpartiet har också tappat 0,2 procent till Sverigedemokraterna.
Under november tappade Sverigedemokraterna 0,3 procent till Centerpartiet även om partiet ökade med 1,1 procentenheter.
 
Jämfört med riksdagsvalet 2014 kan Sverigedemokraterna uppvisa statistiskt säkerställda nettovinster från alla partier, utom Centerpartiet:

2,1 procent från Moderaterna
1,2 procent från Socialdemokraterna
0,5 procent från Kristdemokraterna
0,4 procent från Liberalerna
0,2 procent från Vänsterpartiet
0,2 procent från Miljöpartiet.