40,9 procent av LOs medlemmar sympatiserar med SD, en ökning med 10 procentenheter. Socialdemokraterna minskar med 5 procentenheter till 31,3 procent. Därmed är SD det klart största partiet som LO-medlemmarna sympatiserar med.

Socialdemokraterna (S) ökar dock bland tjänstemännen. Bland TCO-medlemmarna ökar stödet med 5,4 procentenheter till 28,1 procent och bland Saco-medlemmarna med 7,3 procentenheter till 29,6 procent. Detta samtidigt som Moderaterna minskar. Det innebär att Socialdemokraterna nu är större än Moderaterna bland båda tjänstemannaorganisationernas väljare. Centerpartiet tappar stort stöd hos Saco, ner med 4,4 procentenheter till 5,2 procent.