Enligt TT, som har tagit del av dokumentet, uppmanas sverigedemokrater bland annat att se över hur de använder sig av sociala medier. Partiledningen vill att medlemmar och partiföreträdare ska undvika sarkasm, kompisjargon och länkande till ”kontroversiella politiska aktörer”. 
 
Sverigedemokrater uppmanas också att tänka på vilka signaler de sänder ut, därmed vill partiet komma bort ifrån bilden av ett parti som förknippas med ”arga unga män”. 
Enligt Martin Kinnunen, pressansvarig hos Sverigedemokraterna, handlar det inte ännu inte om en formell handbok med regler utan ett ”resonerande dokument och en inriktning”. 
 
 – Eftersom partiet växer blir det fler som kommunicerar vår politik. Vi har i analysen funnit att det finns en del problem och dokumentet är ett försök att samordna vad vi vill förmedla och reflektera över hur vi vill bli uppfattade, säger Martin Kinnunen. 
 
Vad är viktigast i dokumentet?
– Om jag ska sätta fokus på något skulle jag peka på självkritiken. Det handlar om hur vi ser på oss själva och att vi inte längre är ett litet marginaliserat parti som aldrig får komma till tals. Om vi bär med oss att vi är ett outsiderparti kommer vi aldrig att bli ett stort parti, den inställningen bör vi aldrig ha. Vi måste också inse att vi är makthavare i någon meningen och har inflytande över människors vardag, det innebär ett ansvar. 
 
Är det ett sätt att strömlinjeforma partiet?
– Det är aldrig någon risk att ett politiskt parti blir strömlinjeformat. Vi har tusentals företrädare och budskapet upplevs i dag som splittrat. 
 
Vem är det som har tagit fram dokumentet?
– Det har tagits fram på uppdrag av partiledningen och det är flera personer inblandade. Det är ingen enskild ”hjärna” som ligger bakom det, inget Per Schlingmann-arbete.
 
Kommer det interna dokumentet byggas ut till en partihandbok framöver?
 – Det är inte alls omöjligt. I dag är dokumentet ganska långt och utifrån det kan vi konkretisera framöver. 
 
Oscar Örum