Sverigedemokraterna, SD, ökade under 2018 investeringarna i sin nättidning Samtiden.

SD ökade investeringarna i Samtiden med 7,9 procent till 2,2 miljoner kronor under 2018. Det är dock lägre än 2016 då SD spenderade 2,6 miljoner på sin tidning, som leds av Dick Erixon, som egentligen heter Dick Harry Eriksson.
Under 2018 gick Samtiden med förlust på -230 000 kronor jämfört med ett positivt resultat på 44 000 kronor för 2017.
Under 2018 ökade personalkostnaden med 19 procent till 1,9 miljoner kronor.  Personalstyrkan låg oförändrat på tre personer som kostade i snitt 630 000 kronor.