Han plats kan tas över Daniel Lönn, som vid 21 år skulle bli riksdagens yngsta ledamot.

Detta enligt Falu-Kuriren.

Första ersättare är Rasmus Giertz, men han är föräldraledighet.