Det berättade finansmarknadsminister Peter Norman (m) på ett seminarium om de statligt ägda företagen. Till Dagens Opinion säger han:
– Vi har utsett en utredare och nu letar vi efter en sekreterare i utredningen. Syftet är förbättra styrning och förvaltning för dessa bolag, säger finansarbetsmarknadsministern.
Flera alternativ kan vara aktuella.
– Utredningen ska pröva alternativa sätt att organisera detta, exempelvis att samla alla eller vissa bolag under ett holdingbolag eller under en myndighet.
Statsrådet hävdar att en sådan reform kan leda till en mer effektiv, professionell och transparent bolagsförvaltning.
En studie från Finansdepartementet visar att det fortfarande finns statliga bolag som inte håller sig till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som regeringen utarbetat.
– De här bolagen måste skärpa sig och omförhandla både pensioner och avgångsvederlag för sina befattningshavare, säger Peter Norman.
Peter Norman hotar med lagstiftning om avvikelserna fortsätter.
– Pensionsersättningar ska inte överstiga 30 procent av lönen och avgångsvederlag kan inte vara längre än 24 månader, säger Peter Norman till Dagens Opinion.
 
Tonchi Percan