Diskussionsforumet Flashback mer än halverade omsättningen under 2019.

Omsättningen föll från 2,27 miljoner kronor till 817 000 kronor. Detta beror på ”en vikande annonskonjunktur” och ”svårigheter att hitta duktiga säljare”. Men mot slutet av år 2019 ska försäljningen ha kommit igång igen, enligt bokslutet.

Rörelseresultatet försämrades ytterligare från -273 000 kronor till -1,32 miljoner kronor. Efter förlusten har Flashback 2,2 miljoner kvar i kassan.

Personalkostnaden uppgick till 1,44 (1,72) miljoner kronor. Antalet snittanställd ökade från två till tre.