Organisationen Sveriges Kommunikatörer har analyserat vilka utbildningar som medlemmarna har prioriterat under året.

Sveriges Kommunikatörer konstaterar i sin analys att kurserna har ”präglats av de något mer mjuka värdena”, att man har ”passat på att utbilda flera ledare inom organisationen samtidigt” samt att ”efterfrågan på inspirationsföreläsningar har ökat”. Året har präglats av pandemin och därför har efterfrågan på utbildning inom distansarbete varit påtaglig.

Sveriges kommunikatörer erbjuder både fasta och skräddarsydda utbildningar.

här är topplistan för skräddarsydda kurser 2020

  1. Att leda medarbetare på distans
  2. Led professionella möten online
  3. Nudging – en vänlig knuff för beteendeförändring
  4. Storytelling
  5. Mät effekten av din kommunikation