Debattinlägget var avsett för Dagens Industri och återges i sina väsentligaste delar.
 
"Sverige behöver bredare vägar för unga in i arbetslivet. Det var också en anledning till att regeringen hösten 2011 tog initiativ till trepartssamtalen med arbetsmarknadens parter.
 
 
Utgångspunkten har varit att lyssna på de problem som parterna beskriver och hitta nya vägar som förbättrar möjligheterna till arbete för unga. För att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv och säkra arbetsgivares långsiktiga kompetensförsörjning har arbetsmarknadens parter inom ett antal områden till exempel, industri, handel och vård och omsorgsverksamheter, tecknat så kallade yrkesintroduktionsavtal. Avtal som kombinerar utbildning, handledning och arbete med lön enligt kollektivavtal.
  
 
För att många fler unga ska få möjlighet till en anställning inom yrkesintroduktionsavtal satsar regeringen nu på så kallade YA-jobb. För de unga handlar det helt enkelt om att få komma in på en arbetsplats och en möjlighet att lära sig jobbet på jobbet. Arbetsgivaren får en kraftig lönesubvention och handledarstöd.
  
 
YA-jobben är en ny företeelse och att bygga upp detta är ett långsiktigt arbete. När systemet väl är etablerat, uppskattar vi att det kommer kunna omfatta uppemot 30.000 unga per år. Mitt fokus är nu att noga följa denna process steg för steg så att fler anställningar för unga kommer till stånd.
   
 
I ett läge när den svenska arbetsmarknaden möter allt tuffare internationell konkurrens vill Socialdemokraterna försvåra för företag att starta, växa och anställa. Vi skiljer inte på jobb utifrån om det är det offentliga eller det privata som är arbetsgivare. För oss finns inga fina eller fula jobb. Alla jobb behövs.
 
 
Jobben är vår viktigaste fråga. Sverige står inför ett viktigt vägval 2014. Höjda skatter, ökad belastning på företag och jobb eller växande företag och fler jobb som kommer fler till del. Jag sätter jobben först. Att nya jobb växer fram och fler unga får en chans på arbetsmarknaden är det som bygger ett starkt Sverige."
  
 
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister (m)