UPPDATERAD. Sveriges kommuner och landsting, SKL, sålde Dagens Samhälle till Bonnier och Dagens Industri, när alla kurvor pekade nedåt. Det visar estimat byggda på  interna siffror från Dagens Samhälle.

Förra veckan stod det klart att Bonnier News förvärvar Dagens Samhälle. Detta trots att SKLs ordförande, Anders Knape (m) så sent som den 24 oktober på en direkt fråga från Dagens Opinion sa:

”Det är inte på min agenda just nu i alla fall”.

Sedan i somras har dock byråerna  KPMG och Cederqvist jobbat med att bereda affären för SKL.

Nåväl, interna siffror över Dagens Samhälles siffror för 2019 visar att Bonnier inte kan ha betalat mycket för SKLs tidning.

Estimat för prenumerationsintäkterna, tidningens starkaste kort, visar en minskning på 12 procent till 27 miljoner kronor. Annonserna förväntas minska med 24 procent till runt 19 miljoner kronor. De totala intäkterna beräknas falla med 14 procent till strax under 50 miljoner kronor.

Rörelsens kostnader estimeras minska med 5 procent till drygt 54 miljoner och förlusten för tidningen skulle hamna på runt -5 miljoner kronor.

Utöver det uppskattas Dagens Samhälles nya affärsområde DS Insikt gå med en förlust på -1,4 miljoner kronor. Den totala förlusten skulle hamna på drygt -6 miljoner kronor.

Detta är bakgrunden till att Moderaterna och Socialdemokraterna kunde komma överens om en försäljning av tidningen.

Hur Dagens Industris chefredaktör och Bonnier Business Medias affärsområdeschef  Peter Fellman ska stoppa miljonerna från att rulla ut från tidningen, kommer sannolikt att visas inom kort.